Postaw suty w lutym

Regulamin

1. Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking www.psnw.pl

PTTK Jagodna / www.jagodna.com

Sponsor/identyfikatory dla uczestników: CartPoland / http://www.cartpoland.pl

2. Miejsce i termin:

Schronisko PTTK JAGODNA 

SPALONA 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

Termin: 19.02.2022 (sobota)

Harmonogram godzinowy:

Schronisko PTTK Jagodna, Spalona 6, Bystrzyca Kłodzka 57-500

Piątek 18.02.2022

Biuro (obowiązkowa *rejestracja, pakiety startowe) g. 19.00 - 20.00 *uczestnicy zobowiązani są do podania w biurze swojego numeru nadanego przez organizatora (z listy startowej)

Sobota 19.02.2022

Biuro (obowiązkowa *rejestracja, pakiety startowe) g. 8.30 – 10.00 *uczestnicy zobowiązani są do podania w biurze swojego numeru nadanego przez organizatora (z listy startowej)

Odprawa techniczna dla wszystkich chętnych g. 10.15

Oficjalna, wspólna rozgrzewka dla wszystkich chętnych g. 10.30

Start dzieci g. 10.45

Starty w 4 grupach od g. 11.00 (po dotarciu wszystkich dzieci z opiekunami do mety-tak, by rodzice/dorośli startujący z dziećmi zdążyli wystartować w swoich grupach):

Bieg: 11.00

Nordic Walking: 11.01

Narty biegowe: 11.02

Marsz/bieg z psem: 11.03

Meta - zamknięcie dla wszystkich grup ok. g. 13.00-13.15 / zależnie od panujących warunków na trasach

3. Charakter i cel wydarzenia: wydarzenie ma charakter ogólnopolski, zdrowotny, rekreacyjny, turystyczny, amatorski, integracyjny - bez elementu rywalizacji "na czas", pomiar czasu nie będzie prowadzony.

Celem wydarzenia jest:

-podniesienie poziomu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników poprzez hartowanie zimnem i ruch,

-promocja programu profilaktyki raka piersi / NFZ / i mammografii, promocja badań przesiewowych (stosowanych w celu zmniejszenia umieralności na raka sutka)

-promocja 3 technik aktywności ruchowej: biegowej, nordic walking i narciarskiej (klasycznej) oraz integracja. Cel wydarzenia to także promocja wyjątkowo pięknych, polskich rejonów turystycznych - Gór Bystrzyckich - i szeroko rozumianej turystyki aktywnej.

Długość trasy: ok. 7 km

Do wyboru istnieje możliwość przebycia trasy jedną z 5 klasyfikacji (należy to uwzględnić przy zapisie!):

1) techniką biegową 7 km

2) techniką nordic walking 7 km

3) techniką klasyczną - narciarstwo biegowe (*warunkiem są odpowiednie warunki na trasie/trasa narciarska może mieć inny przebieg) 7 km 

4) bieg lub marsz z psem 7 km

5) dodatkowa klasyfikacja dzieci 7-16 lat 500 m (trasa ma inny przebieg-okolica stadionu)

4. Uczestnicy, udział w wydarzeniu, opłata, zniżki, dodatkowe świadczenia: udział jest otwarty i dobrowolny. Udział w wydarzeniu jest płatny. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu bez odzieży wierzchniej (czyli kobiety tylko w samych strojach kąpielowych/bikini, a mężczyźni tylko w samych kąpielówkach). Dopuszczalny jest start w: podkolanówkach, skarpetach, butach, z małym plecakiem (nerką), w chuście/szaliku, rękawiczkach. Wskazane jest posiadanie przy sobie folii NRC. Prawo startu w wydarzeniu mają zarówno kobiety jak i mężczyźni (start wspólny z podziałem na grupy: bieg, nordic walking, narciarstwo biegowe, bieg lub marsz z psem) w wieku powyżej 18 lat. Młodsi uczestnicy (16 -18 lat) mogą wystartować tylko i wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów (oświadczenie prawnego opiekuna do okazania w biurze przy odbiorze pakietu). Organizator przewidział otwarcie dodatkowej klasyfikacji wiekowej dla najmłodszych dzieci (7-16 lat) / krótsza trasa - ok. 500 m / technika: marsz lub bieg. Dzieci powinny znajdować się pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci także startują w strojach kąpielowych, dzieci obowiązują zapisy elektroniczne i promocyjna opłata wpisowa (zapisu i opłaty dokonuje rodzic/prawy opiekun).

Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin uczestnictwa. Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników/rodziców/prawnych opiekunów. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się jednocześnie na fotografowanie, filmowanie i przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z RODO) przez Organizatorów i ich partnerów medialnych i innych. Organizator nie odpowiada za uczestników będących pod wpływem alkoholu i/lub innych środków zmieniających świadomość, a uczestnicy będący pod wpływem środków zmieniających świadomość będą dyskwalifikowani.

Wszystkich uczestników (także dzieci) obowiązują zapisy poprzez formularz elektroniczny-zakładka ZAPISY

LINK: https://dostartu.pl/postaw-suty-w-lutym-czyli-bystry-hard-core-v4417

oraz opłata wpisowa.

Kolejność wykonywania czynności dla osób chcących wystartować:

1. Zapis elektroniczny - naniesienie danych uczestnika na listę startową - sprawdzenie listy startowej, poprawności danych... (jeżeli uczestnik zaznaczy opcję *uczestnik anonimowy - jego dane osobowe nie bedą widniały na liście - będzie zapisany jako "uczestnik anonimowy")

2. Przelew (wpisowe) na konto bankowe organizatora - PSNW

Pakiet startowy - opłata przelew = 65 zł do dnia 30.11.21

Pakiet startowy - opłata przelew = 95 zł od dnia 01.12.21 do dnia 15.01.22

Pakiet startowy DZIECI - opłata przelew = 35 zł do dnia 15.01.22

Opłata startowa i zapis na miejscu – jest możliwy, ale nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego - opłata 110 zł.

Limit miejsc dla całego wydarzenia: 600 + 50 dzieci.

Opłata wpisowa/przelew - dotyczy tylko osób, które się zapisały i znajdują się na liście startowej!

Organizator nie zwraca wpisowego! (wpłacone pieniądze na konto organiztora przez uczestnika nie będą zwracane, ani przenoszone na kolejne edycje wydarzenia). 

Zmiany na liście startowej dokonywane przez organizatora na wniosek uczestnika: istnieje możliwość wprowadzenia zmian tj. edycja listy startowej: dodanie danych, zmiana danych uczestników, zamiana uczestników na wniosek zapisanych, itp...) na liście startowej wydarzenia - UWAGA: każda zmiana to koszt = 10 zł (tylko przelew: w tytule: "Postaw suty-dokonanie zmiany+imię i nazwisko uczestnika", który chce dokonać zmiany). O zmianie należy powiadomić organizatora tylko mailowo: biuropsnw@gmail.com 

Dane do przelewów/organizator:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. B. Monte Cassino 13 

59-500 Złotoryja

Nr konta bankowego: 

90 1090 2095 0000 0001 1318 1313

W tytule: imię, nazwisko uczestnika/uczestników oraz dopisek POSTAW SUTY 2022 (ważne!)

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije, narty) i sportowy, wygodny strój sportowy. Na miejscu (w dniu wydarzenia przed startem) zostanie przeprowadzona krótka (ok. 10-15 min.) wspólna, profesjonalna rozgrzewka dla wszystkich chętnych uczestników dla wszystkich grup startujących. Rozgrzewkę przeprowadzą wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z NIEZBĘDNIKIEM UCZESTNIKA 2022 i przestrzegania zasad ujętych w w/w NIEZBĘDNIKU, który zostanie zamieszczony na stronie www.postawsuty.pl w styczniu 2022 r.

Istnieje możliwość startu z psem na smyczy (bieg lub marsz) – grupa uczestników z psami (maszerująca lub biegnąca) wystartuje na końcu grupy biegowej, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników.

Zniżki:

Organizatorzy przewidzieli dla uczestników zniżkę na nocleg w Schronisku PTTK Jagodna w terminie wydarzenia.

Hasło: "Postaw suty 2022 - uczestnik".

Wysokość zniżki zostanie podana przy dokonywaniu przez uczestnika rezerwacji.

Rezerwacje noclegów w Schronisku-tylko mailowo!: schronisko@jagodna.com - decyduje kolejność rezerwacji.

5. Pakiet startowy (wszystkie klasyfikacje, także DZIECI): okolicznościowy medal FINISZERA na mecie, identyfikator uczestnictwa, okolicznościowa i obowiązkowa opaska na rękę, ciepły posiłek i napój na mecie, zniżka na nocleg w PTTK Jagodna, losowanie nagród, obsługa medyczna.

6. Trasa: 

- każdy wariant trasy (bieg, nordic walking, narciarstwo biegowe, bieg/marsz z psem) ma tą samą długość ok. 7 km i przebiega w okolicy PTTK Jagodna w Górach Bystrzyckich (las), teren o nawierzchni miękkiej, drogi leśne i górskie, możliwa obecność wysokiego śniegu. Trasa dla narciarstwa biegowego może mieć inny przebieg. Teren pagórkowaty, pofałdowany, kamienisty i różnorodny. Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety. Każdy uczestnik na mecie (niezależnie od tego ile pokonał kilometrów) otrzyma medal FINISZERA (medal uczestnicy otrzymują tylko na podstawie okolicznościowej opaski na ręce, którą muszą pokazać na linii mety!)

- trasa dla najmłodszych ma długość ok. 500 m i przebiega w okolicy schroniska PTTK Jagodna/stadionu i ma inny przebieg jak trasy powyżej opisane.

Uwaga! Start i meta znajdują się w tym samym miejscu (przy schronisku PTTK Jagodna). Trasa będzie oznakowana tasiemkami, a do każdej klasyfikacji będzie przypisany minimum 1 "przewodnik trasy" (instruktor lub trener PSNW), który będzie prowadził grupę (tempo przewodnika jest konwersacyjne, zdrowotne, dostosowane do większości uczestników).

7. Kontakt do koordynatora: 

Paulina Ruta, tel. 668 005 085

Mail: biuropsnw@gmail.com

Oficjalna strona wydarzenia: www.postawsuty.pl

8. Inne uwagi, postanowienia końcowe:

Logo wydarzenia:

Logo wydarzenia “Postaw suty w lutym” należy do organizatorów i jest ich własnością. Użycie logo wydarzenia pn. “Postaw suty w lutym” na jakichkolwiek materiałach (m.in. koszulkach, plakatach, chustach, kubkach i innych) jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatorów wydarzenia. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia. Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia poprzez maile podane w zapisach przez samych uczestników (mailing z komunikatami startowymi, uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z komunikatami). 

Noclegi/pole namiotowe:

- polecamy noclegi w Schronisku PTTK Jagodna, ponadto Schronisko PTTK Jagodna dysponuje całorocznym polem namiotowym w okolicy schroniska. Konieczne jest dokonanie rezerwacji i opłata.

Rezerwacja noclegów / pola namiotowego / "gleby" w schronisku - TYLKO MAILOWO: mail: schronisko@jagodna.com 

Parking:

- duży (nowy) parking znajduje się w okolicy schroniska (plac) lub wzdłuż nowej drogi dojazdowej do schroniska (parking jest bezpłatny i niestrzeżony).

Odpowiedzialność Organizatora:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników wyrządzone podczas wydarzenia/pokonywania trasy. Ryzyko udziału w wydarzeniu ponoszą uczestnicy. 

Zobowiązania uczestników i organizatora:

Wszyscy uczestnicy, którzy dokonują elektronicznego zapisu jedocześnie akceptują Regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu po uprzednim poinformowaniu uczestników o zakresie przewidywanych zmian.

Ubezpieczenie:

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 
 Zapisy

ZAPISY ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. 

LISTA STARTOWA 2022: 

https://dostartu.pl/postaw-suty-w-lutym-czyli-bystry-hard-core-2022-c4417?fbclid=IwAR3K4aSm69R5GjKCRlZP3YcmSmFnSy4x-pIuGjyqwr2U--JRo8BhWFMHhyE

INFORMACJE DOTYCZĄCE LISTY STARTOWEJ: biuropsnw@gmail.com 
Relacja

"Co nas nie zabije - to nas wzmocni..."-pomyślałam jeszcze w czwartkowy wieczór podczas rozmowy telefonicznej z Mają, która razem z Józkiem są gospodarzami Schroniska PTTK Jagodna oraz współorganizatorami "Postaw suty w lutym". To tutaj znajduje się chyba znana już w całej Polsce "strefa wolna od pośpiechu"... To tutaj serwują wyjątkowe "Racuchy Jagodne"... Czasu spędzonego tutaj się nie zapomina... Pogoda w tym roku nie rozpieściła 500 uczestników (czyt. 1000 SUTÓW!) naszego wydarzenia. Błoto, silny wiatr i 5 stopni na plusie. Przez chwilę targały mną uczucia, że ta pogoda odstraszy ludzi i na starcie pojawi się ich zaledwie garstka. Jakże się myliłam! Zamykając biuro w sobotę równo o godzinie 10.30 zerknęłam na ilość "odhaczonych" uczestników... Zaniemówiłam. 500 osób. Potem odprawa techniczna, wspólna rozgrzewka przy muzyce - DJ Tobiasz z Sound-Truck - i... START! Do pokonania trasa o długości 7 km w samym stroju kąpielowym. Tym razem warunki pogodowe (brak śniegu) nie pozwoliły nam na uruchomienie trasy dla biegaczy na nartach, ale mogli oni wybrać sobie jedną z dwóch klasyfikacji: nordic walking lub bieg na nogach. Dwóch uczestników pobiegło całkowicie na bosaka... Swój wybór motywowali tym, że jest lepsze odczuwanie bodźców płynących z natury. Najpierw wystartowali biegacze, potem nordic walking-owcy, a na koniec - całkiem liczna grupa osób z czworonogami. Były wśród nich kundelki, samoyedy, buldogi, posokowiec... Wśród uczestników były też osoby z odległych części Polski, a nawet Europy. Gosia, na przykład, przyjechała do nas (specjalnie do nas, by z nami wystartować) z samego Monachium! Meta i piękne, ciężkie - metalowe - medale FINISHERA od ModernForms z wydrukowanym, okolicznościowym certyfikatem dla wszystkich. Zaraz potem gorący posiłek przy palącym się od g. 11.30 ognisku (pyszna zupa wege!), ciepła herbata z pomarańczami, rodzynkami, goździkami... Strefę wyżywienia przygotowała jak zwykle wyspecjalizowana w wyjątkowych smakach kuchnia ze schroniska Jagodna. Następnie losowanie nagród i ... "rzucanka Ruty" (do wygrania były m.in. worki i piórniki od firmy Fontolook-Dorota Ciura, kubki, chusty techniczne...)-kto był-ten wie o co chodzi, a nagrodą główną był tym razem strój kąpielowy od samej Ewy Chodakowskiej (która nas wspiera od pierwszej edycji) luksusowej marki "missionswim"! Wygrała go rodzina-z mamą na czele, która przyjechała do Jagodnej z dwójką dzieci, w tym jedno w wieku półtora roku-jak się okazało-najmłodszy kibic ze wszystkich obecnych podczas wydarzenia! Na koniec podziękowania i plany na 2021 (to już w lutym)! W międzyczasie udzieliłam kilkunastu krótkich wywiadów do lokalnych mediów na temat naszego celu w roku 2020 - promocja programów profilaktyki raka piersi oraz badań przesiewowych, stosowanych w celu zmniejszenia umieralnoiści na raka sutka. Podczas wydarzenia obecne były dwie ekipy VIDEO (PS Studio i Rafaello Film), które stworzyły niezapomniane pamiątki dla uczestników i organizatorów w formie spotów VIDEO. Ponadto w celu rozgrzania i umilenia uczestnikom udziału - w strefie startu-mety - przez cały czas obecny był specjalnie zaproszony na ten cel DJ Tobiasz z "Sound-Truck". Identyfikatory dla wszystkich uczestników wykonała firma CartPoland. Nad bezpieczeństwem podczas wydarzenia czuwały dwie profesjonalne ekipy z obsługi medycznej-w tym GOPR. Uczestnicy mogli dodatkowo zakupić na miejscu pyszną kawę od Monko.Coffee. Na miejscu obecne były wspomniane lokalne media, m.in. Panorama Kłodzka, Telewizja Sudecka i inne. Patronat Honorowy nad wydarzeniem pierwszy raz objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego-Cezary Przybylski. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia jest od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking przy współpracy PTTK Jagodna. To była trzecia edycja. Zapraszamy do nas za rok-w lutym :)

 
Galeria

fot. PSNW
fot. Damian Bednarz/Polska PressVideo

Relacja video z edycji 2022Niezbędnik uczestnika 2022
Medale 2022

 Dolny Śląsk SPOTKontakt

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

tel. 668 005 085 / czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00,
e-mail: biuropsnw@gmail.com
e-mail: prezespsnw@gmail.com

account_circle
email
subject
message

Captcha
picture
top