Postaw suty w lutym

Regulamin

1. Organizatorzy

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking / www.psnw.pl

Schronisko PTTK Jagodna / www.jagodna.com

Sponsor/identyfikatory dla uczestników: Cartpoland / http://www.cartpoland.pl

Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / http://www.umwd.pl

2. Miejsce i termin:

Teren przy schronisku PTTK JAGODNA 

SPALONA 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie

Termin: 03.02.2024 (sobota)

Harmonogram godzinowy:

Schronisko PTTK Jagodna, Spalona 6, Bystrzyca Kłodzka 57-500

Piątek 02.02.2024

Biuro (obowiązkowa *rejestracja, pakiety startowe) g. 19.00 - 20.00 *uczestnicy zobowiązani są do podania w biurze swojego numeru nadanego przez organizatora (z listy startowej)

Sobota 03.02.2024

Biuro (obowiązkowa *rejestracja, pakiety startowe) g. 8.30 – 10.00 *uczestnicy zobowiązani są do podania w biurze swojego numeru nadanego przez organizatora (z listy startowej)

Odprawa techniczna dla wszystkich chętnych g. 10.15

Oficjalna, wspólna rozgrzewka dla wszystkich chętnych g. 10.30

Start dzieci g. 10.45

Starty w 4 grupach od g. 11.00 (po dotarciu wszystkich dzieci z opiekunami do mety-tak, by rodzice/dorośli startujący z dziećmi zdążyli wystartować w swoich grupach):

Bieg: 11.00

Nordic Walking: 11.01

Narty biegowe: 11.02

Marsz/bieg z psem: 11.03

Meta - zamknięcie dla wszystkich grup ok. g. 13.00-13.15 / zależnie od panujących warunków na trasach

3. Charakter i cel wydarzenia: 

- wydarzenie ma charakter ogólnopolski, zdrowotny, rekreacyjny, turystyczny, amatorski, integracyjny - bez elementu rywalizacji "na czas", pomiar czasu nie będzie prowadzony.

Celem wydarzenia jest:

-podniesienie poziomu zdrowia i sprawności fizycznej uczestników poprzez hartowanie zimnem i ruch,

-promocja programu profilaktyki raka piersi / NFZ / i mammografii, promocja badań przesiewowych (stosowanych w celu zmniejszenia umieralności na raka sutka)

-promocja sportu powszechnego i 3 ogólnodpstępnych technik aktywności ruchowej: biegowej, nordic walking i narciarskiej (klasycznej) oraz integracja. Cel wydarzenia to także promocja wyjątkowo pięknych, polskich rejonów turystycznych - Gór Bystrzyckich - i szeroko rozumianej turystyki aktywnej.

Długość trasy: ok. 7 km

Do wyboru istnieje możliwość przebycia trasy jedną z 5 klasyfikacji (należy to uwzględnić przy zapisie!):

1) techniką biegową 7 km

2) techniką nordic walking 7 km

3) techniką klasyczną - narciarstwo biegowe (*warunkiem są odpowiednie warunki na trasie/trasa narciarska może mieć inny przebieg) 7 km 

4) bieg lub marsz z psem 7 km

5) dodatkowa klasyfikacja dzieci 7-16 lat 500 m (trasa ma inny przebieg-okolica stadionu)

4. Uczestnicy, udział w wydarzeniu-zapisy, opłata, dodatkowe świadczenia: 

-udział jest otwarty i dobrowolny. Udział w wydarzeniu jest płatny. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do startu bez odzieży wierzchniej (czyli kobiety tylko w samych strojach kąpielowych/bikini, a mężczyźni tylko w samych kąpielówkach). Dopuszczalny jest start w: podkolanówkach, skarpetach, butach, z małym plecakiem (nerką), w chuście/szaliku, rękawiczkach. Wskazane jest posiadanie przy sobie folii NRC. Prawo startu w wydarzeniu mają zarówno kobiety jak i mężczyźni (start wspólny z podziałem na grupy: bieg, nordic walking, narciarstwo biegowe, bieg lub marsz z psem) w wieku powyżej 18 lat. Młodsi uczestnicy (16 -18 lat) mogą wystartować tylko i wyłącznie za zgodą prawnych opiekunów (oświadczenie prawnego opiekuna do okazania w biurze przy odbiorze pakietu). Organizator przewidział otwarcie dodatkowej klasyfikacji wiekowej dla najmłodszych dzieci (7-16 lat) / krótsza trasa - ok. 500 m / technika: marsz lub bieg. Dzieci powinny znajdować się pod opieką rodziców/prawnych opiekunów. Dzieci także startują w strojach kąpielowych, dzieci obowiązują zapisy elektroniczne i promocyjna opłata wpisowa (zapisu i opłaty dokonuje rodzic/prawy opiekun).

Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu jednocześnie akceptują powyższy regulamin uczestnictwa. Udział w wydarzeniu odbywa się na własną odpowiedzialność uczestników/rodziców/prawnych opiekunów. Uczestnicy biorąc udział w wydarzeniu zgadzają się jednocześnie na fotografowanie, filmowanie i przetwarzanie ich danych osobowych (zgodnie z RODO) przez Organizatorów i ich partnerów medialnych i innych. Organizator nie odpowiada za uczestników będących pod wpływem alkoholu i/lub innych środków zmieniających świadomość, a uczestnicy będący pod wpływem środków zmieniających świadomość będą dyskwalifikowani.

Wszystkich uczestników (także dzieci) obowiązują zapisy poprzez formularz elektroniczny-zakładka ZAPISY – zapisy są możliwe do dnia 15.01.2024 lub do wyczerpania limitu miejsc!

LINK: https://dostartu.pl/postaw-suty-w-lutym-czyli-bystry-hard-core-2024-v9773

oraz opłata wpisowa.

Kolejność wykonywania czynności dla osób chcących wystartować:

1. Zapis elektroniczny - naniesienie danych uczestnika na listę startową - sprawdzenie listy startowej, poprawności danych (jeżeli uczestnik zaznaczy opcję *uczestnik anonimowy - jego dane osobowe nie będą widniały na liście - będzie zapisany jako "uczestnik anonimowy")

2. Przelew (wpisowe) na konto bankowe organizatora - PSNW

Pakiet startowy – *promocyjna opłata* / przelew = 75 zł do dnia 30.11.23

Pakiet startowy – opłata / przelew = 110 zł od dnia 01.12.22 do dnia 15.01.24

Pakiet startowy DZIECI - opłata / przelew = 35 zł do dnia 15.01.24

Opłata startowa i zapis na miejscu – jest możliwy, ale nie gwarantuje otrzymania pakietu startowego - opłata 140 zł.

Limit miejsc dla całego wydarzenia: 250 osób.

Opłata wpisowa/przelew - dotyczy tylko osób, które się zapisały i znajdują się na liście startowej!

UWAGA! Organizator nie zwraca wpisowego! (wpłacone pieniądze na konto organiztora przez uczestnika/ów nie będą zwracane, ani przenoszone na kolejne edycje wydarzenia). 

Dane do przelewów/organizator:

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking, ul. B. Monte Cassino 13 , 59-500 Złotoryja

Nr konta bankowego: 

90 1090 2095 0000 0001 1318 1313

W tytule: imię, nazwisko uczestnika/uczestników oraz dopisek POSTAW SUTY 2024 (ważne!)

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać własny sprzęt (kije, narty) i sportowy, wygodny strój sportowy. Na miejscu (w dniu wydarzenia przed startem) zostanie przeprowadzona krótka (ok. 10-15 min.), wspólna, profesjonalna rozgrzewka dla wszystkich chętnych uczestników, dla wszystkich grup startujących. Rozgrzewkę przeprowadzą wykwalifikowani instruktorzy i trenerzy Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking w ramach „Aktywnej Strefy Nordic Walking”.

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z NIEZBĘDNIKIEM UCZESTNIKA 2024 i przestrzegania zasad ujętych w w/w NIEZBĘDNIKU, który zostanie zamieszczony na stronie www.postawsuty.pl w styczniu 2024 r.

5. Pakiet startowy (wszystkie klasyfikacje, także DZIECI): okolicznościowy medal FINISZERA na mecie, identyfikator uczestnictwa na smyczy, okolicznościowa i obowiązkowa opaska na rękę, ciepły posiłek i napój na mecie, losowanie nagród, obsługa medyczna-GOPR.

6. Trasa: 

- każdy wariant trasy (bieg, nordic walking, narciarstwo biegowe, bieg/marsz z psem) ma tą samą długość ok. 7 km i przebiega w okolicy PTTK Jagodna w Górach Bystrzyckich (las), teren o nawierzchni miękkiej, drogi leśne i górskie, możliwa obecność wysokiego śniegu. Trasa dla narciarstwa biegowego może mieć inny przebieg. Teren pagórkowaty, pofałdowany, kamienisty i różnorodny. Uczestnicy mogą zrezygnować w dowolnym momencie z dalszego udziału, na własną rękę opuścić trasę i udać się bezpiecznie do mety. Każdy uczestnik na mecie (niezależnie od tego, ile pokonał kilometrów), otrzyma medal FINISZERA (medal uczestnicy otrzymują tylko na podstawie okolicznościowej opaski na ręce, którą muszą pokazać na linii mety!)

- trasa dla najmłodszych ma długość ok. 500 m i przebiega w okolicy schroniska PTTK Jagodna/stadionu i ma inny przebieg jak trasy powyżej opisane.

Uwaga! Start i meta znajdują się w tym samym miejscu (przy schronisku PTTK Jagodna). Trasa będzie oznakowana tasiemkami, a do każdej klasyfikacji będzie przypisany minimum 1 "przewodnik trasy" (instruktor lub trener PSNW), który będzie prowadził grupę (tempo przewodnika jest konwersacyjne, zdrowotne, dostosowane do większości uczestników).

7. Kontakt do koordynatora: 

Paulina Ruta, tel. 668 005 085

Mail: biuropsnw@gmail.com

Oficjalna strona wydarzenia: www.postawsuty.pl

8. Inne uwagi, postanowienia końcowe:

Logo wydarzenia:

Logo wydarzenia “Postaw suty w lutym” należy do organizatorów i jest ich własnością. Użycie logo wydarzenia pn. “Postaw suty w lutym” na jakichkolwiek materiałach (m.in. koszulkach, plakatach, chustach, kubkach i innych) jest możliwe tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatorów wydarzenia. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do regulaminu i programu wydarzenia. Organizator będzie informował uczestników na temat wydarzenia poprzez maile podane w zapisach przez samych uczestników (mailing z komunikatami startowymi, uczestnicy są zobowiązani do zapoznawania się z komunikatami). 

Noclegi/pole namiotowe:

- polecamy noclegi w Schronisku PTTK Jagodna, ponadto Schronisko PTTK Jagodna dysponuje całorocznym polem namiotowym w okolicy schroniska. Konieczne jest dokonanie rezerwacji i opłata.

Rezerwacja noclegów / pola namiotowego / "gleby" w schronisku - TYLKO MAILOWO: mail: schronisko@jagodna.com 

Parking:

- duży parking znajduje się w okolicy schroniska (plac) lub wzdłuż nowej drogi dojazdowej do schroniska (parking jest bezpłatny i niestrzeżony).

Odpowiedzialność Organizatora:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników wyrządzone podczas wydarzenia/pokonywania trasy. Ryzyko udziału w wydarzeniu ponoszą uczestnicy. 

Zobowiązania uczestników i organizatora:

Wszyscy uczestnicy, którzy dokonują elektronicznego zapisu jedocześnie akceptują Regulamin. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu po uprzednim poinformowaniu uczestników o zakresie przewidywanych zmian.

Ubezpieczenie:

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW dla uczestników. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Sztab organizacyjny: PSNW/PTTK Jagodna, wrzesień 2023

 Zapisy

Link do zapisów - edycja 2024: https://dostartu.pl/postaw-suty-w-lutym-czyli-bystry-hard-core-2024-v9773

INFORMACJE DOTYCZĄCE LISTY STARTOWEJ: biuropsnw@gmail.com 
JAK BYŁO?

Za nami "Postaw suty w lutym - czyli bystry Hard Core 2023"!

4 lutego 2023.
5 edycja wydarzenia.
1 klimatyczne schronisko w Górach Bystrzyckich.
2 nowe trasy.
250 wspaniałych uczestników na listach startowych.
250 medali FINISZERA.
250 dyplomów uczestnictwa.
250 identyfikatorów uczestnika.
250 porcji gorącej zupy wzbogaconej zimową herbatą na mecie.
5 klasyfikacji startowych.
20 osobowa Załoga PSNW - nasz najlepszy STAFF organizacyjny.
1 wspólny cel główny: profilaktyka raka sutka i raka piersi.
4 cele dodatkowe: REKREACJA. Turystyka. INTEGRACJA. Zdrowie.
1 partner strategiczny - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
1 sponsor - identyfikatory dla uczestników - Cartpoland.
0 rywalizacji i 0 wyścigów.
1 profesjonalna ekipa FOTO-VIDEO.
1 ekipa ratownicza GOPR SUDETY.
1000 ton białego śniegu na trasach!
Milion uśmiechów!
Dziesiątki wspólnie przebytych kilometrów w śniegu po kolana-w myśl zasady: idziesz, ile tylko zechcesz.

Dziękujemy wszystkim za udział, pomoc w organizacji, a także dobre słowa i wszelkie pozytywne myśli.
Do zobaczenia za rok!Galeria
Video

Relacja video z edycji 2023


Relacja video z edycji 2022Niezbędnik uczestnika

NIEZBĘDNIK 2024 POJAWI SIĘ W STYCZNIU 2024POZNAJ DOLNY ŚLĄSK!Kontakt

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking

ul. Boh. Monte Cassino 13
59 - 500 Złotoryja
woj. dolnośląskie

NUMER KONTA BANKOWEGO: BZ WBK 90 1090 2095 0000 0001 1318 1313
NUMER KRS: 0000341786
NUMER REGON: 021134307
NUMER NIP: 694 166 73 89

tel. 668 005 085 / czynny od pon. do pt. od 8.00 - 16.00,
e-mail: biuropsnw@gmail.com
e-mail: prezespsnw@gmail.com

account_circle
email
subject
message

Captcha
picture
top